Realizacje

Realizujemy projekty we współpracy z instytucjami kultury (biblioteki, domy kultury, kluby seniora…), placówkami oświaty (szkoły, uczelnie wyższe…), instytucjami miejskimi (władze Powiatu Poznańskiego, władze województw i miast) oraz prywatnymi. Ponadto realizujemy projekty autorskie tj. warsztaty z emisji głosu „Usłysz i nagraj swój głos”, warsztaty wokalne ze specjalizacją w piosence aktorskiej, zajęcia teatralne, ruchowe, czy zajęcia komputerowe (grafika, podstawy obsługi komputera, social media). Odbiorcami naszych realizacji są dzieci, młodzież szkolna, studenci, dorośli oraz seniorzy. Staramy się realizować wszystkie projekty z dużym naciskiem na integrację międzypokoleniową. Pracujemy indywidualnie, w grupach, w zależności od potrzeb odbiorcy, założeń projektu czy specjalnego zapotrzebowania.

W wybranych szkołach Powiatu poznańskiego, zrealizowaliśmy dwie edycje (2018r. i 2019r.) własnego projektu współfinansowanego ze środków Powiatu Poznańskiego. Zorganizowane dla młodzieży licealnej warsztaty z poprawnego czytania obejmowały ćwiczenia związane z poprawną emisją głosu, pracą nad dykcją i artykulacją. Każdy z uczestników miał możliwość nagrania własnego głosu na sprzęcie lektorskim, a następnie jego odsłuchania „pod uchem” lektora. Uczestnicy otrzymali szereg wskazówek nad czym powinni pracować, aby mówić w sposób poprawny oraz atrakcyjny dla słuchacza. Szczegóły projektu tutaj.

Wszystkie organizowane przez nas spotkania i wydarzenia można śledzić na naszej stronie FB!

SZKOŁA TEATRALNA 2022

Od stycznia 2022 r. Fundacja NIE TYLKO realizuje projekt SZKOŁA TEATRALNA 2022, dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Cel projektu to tworzenie i realizacja programu pierwszej w Polsce Szkoły Teatralnej (z oddziałami w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Krakowie) dla osób niepełnosprawnych – z niepełnosprawnością intelektualną oraz zespołem Downa.

Fundacja Słowo i Kropka, ma przyjemność współpracy z Fundacją NIE TYLKO w projekcie „Szkoła Teatralna 2022” już od dwóch lat. Zajęcia te wiele nam dają, uczą pokory, dostosowania się do otoczenia, odnajdowania w róznych sytuacjach. Warsztaty z osobami niepełnosprawnymi są procesem twórczym zarówno dla nas prowadzących jak i uczestników, otwierają nowe rozwiązania i możliwości, a przede wszytskim przynoszą wiele satysfakcji oraz radości z zajęć.